Vážení klienti,

vítejte na mých webových stránkách. V advokacii působím nepřetržitě již od roku 2005 a zabývám se především občanským právem. Velmi podrobně se po řadu let zaměřuji na problematiku náhrady újmy způsobené při dopravních nehodách i jiných úrazech, jakož i na právo dědické. Před zahájením vlastní právní praxe jsem působil v advokátní kanceláři JUDr. Petra Svatoše, kanceláři zaměřující se především na obchodní právo, doktorát jsem získal za rigorózní práci zabývající se právem dědickým.

Dle toho, zda se zajímáte o právní služby v oblasti občanského práva či v oblasti náhrady újmy způsobené při dopravní nehodě, popř. jiném typu úrazu, pokračujte, prosím, na další stránky.

Rozhodnete-li se mne kontaktovat s žádostí o poskytnutí mých právních služeb, můžete se spolehnout na profesionalitu, efektivitu, advokátní mlčenlivost, etiku a osobní přístup. 

Dopravní nehody a jiné úrazy

Již po řadu let se úzce zaměřuji především na právní zastoupení obětí dopravních nehod a jejich příbuzných.

Převody nemovitostí

Kompletní právní servis, včetně zřizování věcných břemen a přípravy návrhů na vklad do katastru nemovitostí.

Dědické právo

Sepis závětí a listin o vydědění, právní zastoupení v dědickém řízení a v jím vyvolaných sporech. Za rigorózní práci v oblasti dědického práva jsem získal akademický titul JUDr.