JUDr. Lukáš Klega
Obecná praxe v oblasti občanského a obchodního práva,
navíc se specializací na ochranu osobnosti a náhradu nemajetkové újmy

Kontaktní údaje

JUDr. Lukáš Klega
Advokát
ČAK 12344
IČ: 71470921

Sokolská třída 871/6
Moravská Ostrava

Tel.: +420 732 875 793
klega@advokatklega.cz

Vážení klienti,

vítejte na stránkách advokátní kanceláře JUDr. Lukáše Klegy. JUDr. Lukáš Klega je advokát se zaměřením především na oblast civilního práva, a to občanského i obchodního. Co se úzkého zaměření této kanceláře týče, tak tato je představována ochranou osobnosti, tedy především problematikou nemajetkové újmy, typicky vzniklé při dopravních nehodách či jiných zásazích do integrity lidské osobnosti. Podrobně se JUDr. Lukáš Klega věnuje rovněž právu dědickému. Dle toho, zda se zajímáte o poskytnutí právních služeb v oblasti občanského či obchodního práva, popř. v oblasti zaměření kanceláře na ochranu osobnosti, pokračujte na další stránky.

Základními principy fungování této advokátní kanceláře jsou profesionalita, efektivnost a mlčenlivost, značný důraz je pak kladen na dodržování principů advokátní etiky, a to jak ve vztahu ke klientům, tak i ve vztahu k profesním kolegům.

Před zahájením samostatné advokátní praxe působil JUDr. Lukáš Klega jakožto advokátní koncipient po dobu tří let ve známé ostravské advokátní kanceláři zaměřené na obchodní právo – JUDr. Petr Svatoš, Mgr. Renáta Svatošová & partneři, ve které působil rovněž po úspěšném složení advokátních zkoušek po dobu dalšího roku jako spolupracující advokát. Již v průběhu koncipientské praxe získal Lukáš Klega akademický titul JUDr., přičemž tématem rigorózní práce byl náročný subsystém občanského práva – právo dědické. Vedle výkonu advokátní praxe se JUDr. Lukáš Klega věnuje rovněž odborné publikační činnosti, a to především v prestižním právním periodiku Bulletin advokacie.