Vážení klienti,

vítejte na mých webových stránkách. V advokacii působím nepřetržitě již od roku 2005 a zabývám se především občanským právem. Velmi podrobně se po řadu let zaměřuji na problematiku náhrady újmy způsobené při dopravních nehodách i jiných úrazech, jakož i na právo dědické. Před zahájením vlastní právní praxe jsem působil v advokátní kanceláři JUDr. Petra Svatoše, kanceláři zaměřující se především na obchodní právo, doktorát jsem získal za rigorózní práci zabývající se právem dědickým.

Dle toho, zda se zajímáte o právní služby v oblasti občanského práva či v oblasti náhrady újmy způsobené při dopravní nehodě, popř. jiném typu úrazu, pokračujte, prosím, na další stránky.

Rozhodnete-li se mne kontaktovat s žádostí o poskytnutí mých právních služeb, můžete se spolehnout na profesionalitu, efektivitu, advokátní mlčenlivost, etiku a osobní přístup.